Om bedriften

Ofotech AS

Ofotech ble stiftet 21. januar 2016, basert på sterkt innslag av lokalt eierskap, kompetanse og erfaring opparbeidet gjennom flere tiår, siden Kongsberg Våpenfabrikk etablerte sin virksomhet i Narvik på 1970-tallet. Ofotech er lokalisert i Narvik Teknologipark. 

Vår Visjon

Ofotech skal være en foretrukket leverandør innenfor engineering mekanisk produksjon, kontroll og testing med fokus på kvalitet, sporbarhet, dokumentasjon.

Ofotech bidrar med kreative løsninger for design og produktutvikling, i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere.

Markedsområder

  • Forsvar
  • Havbruk
  • Olje/gass
  • Øvrig sivil industri