HMSK

HMSK policy:

Vi har som overordnet mål å ha null skader i arbeidssituasjon. Vi skal vise samfunnsansvar, følge lover og forskrifter, samt interne etiske retningslinjer. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte og tillit hos våre kunder ved at ingen operasjoner blir prioritert over helse, miljø og sikkerhet. Vi er alle ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og skal gjennom felles HMSK-fokus forebygge uønskede hendelser.

Vi skal utføre våre oppdrag i henhold til kravspesifikasjoner og betingelser, og skal dokumentere kvaliteten både på utførelse og sluttprodukt.

Vi skal jobbe i henhold til NS-EN-ISO9001-2015.

Vi skal ta lærdom av våre feil, og bruke dette aktivt til kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen.