Olje og gass

Engineering, maskinering, montasje og mekanisk testing av komponenter og systemer.
Dokumentasjon og utarbeidelse av prosedyrer for montasje og testing

En foretrukket leverandør og problemløser innenfor engineering, mekanisk produksjon, kontroll og testing med fokus på kvalitet, sporbarhet og dokumentasjon

.